نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی Webometricsدر ژانویه ۲۰۱۹

نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور  بر اساس نظام رتبه بندی Webometrics در ژانویه ۲۰۱۹  و مقایسه آن با نتایج جولای ۲۰۱۸ از طرف مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت منتشر شد و دانشگاه علوم پزشکی کردستان در میان ۵۸ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی موفق […]

ادامه مطالب

کارگاه ارزیابی اعتبار مجلات و روش های شناسایی

کارگاه یک روزه تحت عنوان ارزیابی اعتبار مجلات و روش های شناسایی توسط آقای مسعود رسول آبادی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ از ساعت ۱۲-۹ جهت پژوهشگران،اعضاء هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالن جلسات شهید رستم پور دانشکدۀ پزشکی برگزار می گردد.

ادامه مطالب