۱۳۹۷

کارگاه‌های آموزشی واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۳۹۷

ردیفعنوان کارگاهمدرس کارگاهگروه مخاطبانتاریخساعتتعداد ساعت
1کارگاه آشنایی با Clinical Key مسعود رسول آبادیدانشجويان تحصيلات تكميلي، اعضاء هيئت علمي1397/02/2311-133
2جستجوی منابع الکترونیکی با تاکید بر کلینیکال کی مسعود رسول آبادیاعضای هیات علمی و دانشجویان مرکز توحید1397/04/1511-133
3کارگاه آموزشی "ثبت مقاله در سامانۀ ثبت کارآزمایی بالینی(IRCT)"مسعود رسول آبادیاعضای هیات علمی و دانشجویان مرکز بعثت1397/05/1110-133
4آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر الزویر (1)مسعود رسول آبادیاعضای هیات علمی و دانشجویان مرکز بعثت1397/06/2111-133
5آشنایی با منابع الکترونیکی ناشر الزویر(2)مسعود رسول آبادیاعضای هیات علمی و دانشجویان مرکز بعثت1397/07/0211-133
6ثبت مقالات در نشریات و مجلات معتبر ( ابزارهای ارزیابی مجلات)مسعود رسول آبادیاعضای هیات علمی و دانشجویان مرکز بعثت1397/08/1011-133
7جستجوی منابع الکترونیکی با تاکید بر کلینیکال کی مسعود رسول آبادیاعضای هیات علمی و دانشجویان مرکز بعثت1397/09/1311-133
8آشنایی با سامانه نوپامسعود رسول آبادیدانشجويان تحصيلات تكميلي، اعضاء هيئت علمي1397/10/109-123
9ارزيابي اعتبار مجلات؛ روش هاي شناساييمسعود رسول آبادیپژوهشگران،اعضاء هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي1397/11/249-123
10علم‌سنجی : شاخصهامسعود رسول آبادیدانشجويان تحصيلات تكميلي، اساتيد 1397/12/159-123