اهداف و شرح وظایف

شرح وظایف واحدهای علم‌سنجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

 

1- بررسی علم‌سنجی تولیدات علمی دانشگاه جهت شناخت عوامل مؤثر بر آن و مقایسه با دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی هم‌تراز؛

الف) تعریف درصد تأثیر برای اساتید و محققان شاغل در دانشگاه و اعلام افراد برتر به صورت ماهانه:

ب) بررسی شاخص h دانشگاه و شناسایی مقالاتی که افزایش تعداد ارجاعات به آنها منجر به افزایش شاخص h دانشگاه خواهد بود.

ج) بررسی و اطلاع‌رسانی در خصوص تنوع در آدرس‌دهی مقالات و نظارت بر آدرس‌دهی یکسان و استاندارد در تولیدات علمی دانشگاه.

د) شناسایی و معرفی مقالات پر ارجاع دانشگاه و مطالعه و معرفی عوامل مؤثر بر ارجاع زیاد به مقالات.

ه) اطلاع‌رسانی در خصوص مجلات ایرانی که به تازگی در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی نمایه شده‌اند.

و) ارائه مشاوره در خصوص شاخص‌های ارزیابی مجلات به محققان و اساتیدی که قصد چاپ مقاله دارند.

ز) بررسی مداوم مجلات علمی دانشگاه بر اساس معیارهای علم‌سنجی.

ح) اطلاع‌رسانی در خصوص پیشرفت‌های علوم پزشکی در ایران بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی.

 

2- بررسی عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان دانشگاه با هدف ارائه راهکارهای لازم در جهت بهبود کیفی و کمی تولیدات علمی دانشگاه.

الف) شناخت عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه با هدف ارائه راهکارهای لازم در جهت بهبود برونداد پژوهشی و رفع مشکلات و موانع موجود.

ب) همکاری در تخصیص منابع پژوهشی به اساتید و محققان دانشگاه بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی.

ج برگزاری جلسات با حضور مسئولان و محققان برتر دانشگاه به منظور انتخاب سیاست‌ها و راهکارهای کاربردی، مؤثر و متناسب جهت ارتقای کیفی و کمی برونداد پژوهشی اعضای هیأت علمی و محققان دانشگاه.

۳- ارائه گزارشات

الف) تهیه گزارش به صورت مستمر از وضعیت جاری، میزان رشد و عوامل مؤثر بر برونداد پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشگاه.

ب) ارائه گزارشات مستند از وضعیت علمی و پژوهشی دانشگاه و نیز معرفی محققان برتر و دارای رشد چشم‌گیر به واحد علم‌سنجی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت تشویق و معرفی در سطح ملی.